Vi bruker et beltesystem med forskjellige farger for å skille mellom forskjellige grader, kalt kyu, eller dan om man er kommet over svart belte. Man trener en tid for så å ta en prøve, gradering, til nytt belte. Vi benytter oss også av halvgraderinger (mon-gradering) for barn. Fargerekkefølgen er: hvit som nybegynner, gult, orange, grønt, blått, lilla, brunt 3 ganger, og så svart belte 1.dan Graderingene gjennomføres som regel på en samling med de andre klubbene i IWFN, men kan også gjøres i egen klubb.

Hvert kyu og mon har sitt eget pensum (finnes på sidene her). Pensum til svart belte, 1.dan og oppover skiftes hvert andre år og finnes på websiden til IWFN.